Các bác giúp về phân bón với !!!

  • Thread starter Traide6Rong
  • Ngày gửi
tranvi

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
Nhìn biết phân gì chít liền!
----
Chưa thấy "phân bón nhả chậm zeolite SA" ra sao bác ơi!
----
Chỉ biết phân nhả chậm (tan chậm) IB-S1:

Hay NA:

Hay WA:


http://agriviet.com/home/threads/98146-Phan-NPK-vien-nen-tan-cham-Nhat-Ban-#axzz25ycqgXN7
 

Quảng cáoTop