Các Bệnh Phổ Biến Trên ớt

  • Thread starter thainguyen6891
  • Ngày gửi
T

thainguyen6891

Thành viên mới
#1
Bảng 11.1: Cung cấp danh mục những bệnh phổ biến trên ớt ở Việt Nam (các con số tương ứng với con số trên biểu đồ).

- Tất cả các bệnh có thể cùng xuất hiện trong một vụ, và một cây có thể bị một hay nhiều bệnh gây hại

- Thối rễ Phytophthora, thối gốc thân, héo vi khuẩn, sưng rễ do tuyến trùng và sâu đục thân đều gây ra triệu chứng héo tương tự

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi868.photobucket.com%2Falbums%2Fab241%2Fsarash31%2Fviewer.png&hash=380501bcf84deb17b159cdc70a73d492proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi868.photobucket.com%2Falbums%2Fab241%2Fsarash31%2Fviewer6.png&hash=272cdd73e65df6de1399d450e669a8a9
 

Quảng cáoTop