Các Bệnh Phổ Biến Trên ớt

Bảng 11.1: Cung cấp danh mục những bệnh phổ biến trên ớt ở Việt Nam (các con số tương ứng với con số trên biểu đồ).

- Tất cả các bệnh có thể cùng xuất hiện trong một vụ, và một cây có thể bị một hay nhiều bệnh gây hại

- Thối rễ Phytophthora, thối gốc thân, héo vi khuẩn, sưng rễ do tuyến trùng và sâu đục thân đều gây ra triệu chứng héo tương tự

viewer.pngviewer6.png
 
Back
Top