Các loại hoa khô mà bạn cần biết và các phân biệt hoa giả và hoa khô

  • Thread starter roseskin
  • Ngày gửi

Các loại hoa khô và hoa giả tuy đều dùng để trang trí nhưng nó còn có các thành phần và mục đích sử dụng riêng
Đối với hoa khô thi được làm bằng hoa tự nhiên sấy khô
Còn hoa giả được làm từ các nguyên nhiên liệu nhân tạo như : nilon, vải, giấy ...
Để có thể phân biệt được 2 loại này bạn có thể tham khảo tại đây
 Quảng cáoTop