Cách phân biệt vit super đực cái

  • Thread starter lãonoong9x_tb
  • Ngày gửi
Mk muon nuoi vit super .mun tự cung cap con giong.ma chua co kn phân biệt đực cái mong moi ng cho it kinh nghiem voi
 


Phân biệt vịt lúc mới nở thì khó, chứ khi
chúng đã lớn thì dễ thôi. Có thể biết theo:

1- Con đực nhảy lên trên lưng con cái.

2- Con đực không kêu ra tiếng được như con
cái. Con cái kêu "Cạc, cạc." Con đực chỉ
kêu "Kh, kh."

3- Con đực to nặng hơn. Lông đầu cổ và cánh
con đực có màu sặc sỡ, bóng mướt.
 
Nhìn cái đuôi của nó + khoảng cách giữa hai chân và cằm cái cổ vịt rồi nhìn vào cái chân - Xem nhiều chừng 1000 con sẽ biết ngay thôi .
Có thể ra chợ hỏi người bán vịt con chừng 5 năm là họ biết .
 
Nhìn cái đuôi của nó + khoảng cách giữa hai chân và cằm cái cổ vịt rồi nhìn vào cái chân - Xem nhiều chừng 1000 con sẽ biết ngay thôi .
Có thể ra chợ hỏi người bán vịt con chừng 5 năm là họ biết .
Khu cho e toan tieu thuong moi vao nge chua ai du 5nam kn bac ạ
Phân biệt vịt lúc mới nở thì khó, chứ khi
chúng đã lớn thì dễ thôi. Có thể biết theo:

1- Con đực nhảy lên trên lưng con cái.

2- Con đực không kêu ra tiếng được như con
cái. Con cái kêu "Cạc, cạc." Con đực chỉ
kêu "Kh, kh."

3- Con đực to nặng hơn. Lông đầu cổ và cánh
con đực có màu sặc sỡ, bóng mướt.
Tk bác nha.nhung nge tieg phan biet duc cai thi cung hoi kho bac nhi
 
Tk bác nha.nhung nge tieg phan biet duc cai thi cung hoi kho bac nhi
Nếu bạn không bị điếc, mà chỉ nặng tai thôi,
thì nghe mỗi con đực mỗi con cái kêu một lần
làm mẫu, thì lần sau nghe sẽ biết ngay.

Người tinh, không cần nghe mẫu, mới nghe một
lần, cũng biết con đực con cái, bằng cách
luận ra rằng con nào kêu to hơn là con cái.
Tất cả các con cái đều kêu to hơn con đực.
Tất cả các con đực đều kêu không ra tiếng.

Nếu lấy con số ra làm ví dụ, thì con cái kêu
tiếng từ 90 đến 100, và các con đực kêu tiếng
từ 2 đến 5. Thế thì làm sao khó?

Khó ở chỗ nó không kêu, thì không biết được.
 

Nếu bạn không bị điếc, mà chỉ nặng tai thôi,
thì nghe mỗi con đực mỗi con cái kêu một lần
làm mẫu, thì lần sau nghe sẽ biết ngay.

Người tinh, không cần nghe mẫu, mới nghe một
lần, cũng biết con đực con cái, bằng cách
luận ra rằng con nào kêu to hơn là con cái.
Tất cả các con cái đều kêu to hơn con đực.
Tất cả các con đực đều kêu không ra tiếng.

Nếu lấy con số ra làm ví dụ, thì con cái kêu
tiếng từ 90 đến 100, và các con đực kêu tiếng
từ 2 đến 5. Thế thì làm sao khó?

Khó ở chỗ nó không kêu, thì không biết được.[/Qthe à vay thi de bác nhi
 


Back
Top