Hỏi đáp cai gà ấp

  • Thread starter plethanh
  • Ngày gửi
gà mái sau đẻ 12-14 trứng thì đòi ấp, ngoài cách cai ấp như tắm gà, đuổi khỏi ổ, nhốt chung với gà trống, cho uống aspirin. Nhưng có con đòi ấp rất dai hơn 10 ngày mà cứ đòi ấp, thả ra là vào ổ đòi ấp (vì chuồng đẻ của nhiều gà nuôi lấy trứng nên không phá ổ được). Nhờ các ace có kinh nghiệm chăn nuôi chỉ giáo để việc nuôi gà lấy trứng đạt hiệu quả, cám ơn!
 
Back
Top