Cần AE giúp đỡ về Dê với ạ

Nghia KRN

Lữ khách
#1
Con Dê đực Boer của mình khoảng 45kg, nó bị yếu sinh lý hay sao ý, không thấy nó hăng gì cả, nhà nuôi rất nhiều Dê cái. Ae có cách nào để cho nó hăng hơn không. Cảm ơn ạ