Bán Cần bán 1đàn bò

THIÊN PHÚ

Lữ khách
#1

Tôi ở Xuân Tâm- Đồng nai Cần bán đàn bò 1 mẹ con, 1 bầu 3 tháng, và 2
cái tơ đẹp. Ai có nhu cầu liên hệ tel: 0942603676
 

Trương Quốc Hùng

Thành viên mới
#5
Bán luôn cả đàn bạn à, chiếc từng con lâu lắm. Tôi đang cần tiền.
[DOUBLEPOST=1432301788][/DOUBLEPOST]
Bán cả đàn
Đàn của bạn bao nhiêu con (đực, cái, giống Bò....) giá cả ntn, bạn up chi tiết hơn lên cho moi người biết đi, mình cũng đang có dự tính mở rộng chăn nuôi Bò. Thân!!!