Bán Cần bán 1đàn bò

  • Thread starter THIÊN PHÚ
  • Ngày gửi
THIÊN PHÚ

THIÊN PHÚ

Lữ khách
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs8.postimg.org%2F3rfdzwovp%2F555f1397e21f8.jpg&hash=a2028d69ca37be6ab2bc7012c17fe0a5

Tôi ở Xuân Tâm- Đồng nai Cần bán đàn bò 1 mẹ con, 1 bầu 3 tháng, và 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs18.postimg.org%2Fegebx1z7t%2F555f16e9c2467.jpg&hash=fc1f4c1e55a5384c2cc87c1d97d265b7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-SXJ9MgNVRSc%2FVV8b4n1LNfI%2FAAAAAAAAEf8%2FPl9qVvA2ZXA%2Fs0%2F555f16fef20ae.jpg&hash=11b47cfcb0bc2a0f034d9f54c2568d18

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7762%2F17965563455_4f3b8c39c3_o.jpg&hash=fdfd97b243505a6129d734a5aa2b9c3b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8761%2F17965575305_f3d6652893_o.jpg&hash=f752ad040430c7f965a8099165addf19

cái tơ đẹp. Ai có nhu cầu liên hệ tel: 0942603676
 
T

Trương Quốc Hùng

Thành viên mới
#5
Bán luôn cả đàn bạn à, chiếc từng con lâu lắm. Tôi đang cần tiền.

Bán cả đàn
Đàn của bạn bao nhiêu con (đực, cái, giống Bò....) giá cả ntn, bạn up chi tiết hơn lên cho moi người biết đi, mình cũng đang có dự tính mở rộng chăn nuôi Bò. Thân!!!
 
thich-chan-nuoi

thich-chan-nuoi

Lữ khách
#6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs8.postimg.org%2F3rfdzwovp%2F555f1397e21f8.jpg&hash=a2028d69ca37be6ab2bc7012c17fe0a5

Tôi ở Xuân Tâm- Đồng nai Cần bán đàn bò 1 mẹ con, 1 bầu 3 tháng, và 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs18.postimg.org%2Fegebx1z7t%2F555f16e9c2467.jpg&hash=fc1f4c1e55a5384c2cc87c1d97d265b7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-SXJ9MgNVRSc%2FVV8b4n1LNfI%2FAAAAAAAAEf8%2FPl9qVvA2ZXA%2Fs0%2F555f16fef20ae.jpg&hash=11b47cfcb0bc2a0f034d9f54c2568d18

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7762%2F17965563455_4f3b8c39c3_o.jpg&hash=fdfd97b243505a6129d734a5aa2b9c3b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8761%2F17965575305_f3d6652893_o.jpg&hash=f752ad040430c7f965a8099165addf19

cái tơ đẹp. Ai có nhu cầu liên hệ tel: 0942603676
Gía cả đàn anh bán bao nhiêu vây số đt của tôi 01645750550
 

Quảng cáo

Top