Cần bán bồ chim bồ câu thịt 80kcặp trại bồ câu tăng long 2

duc pham

Lữ khách
#1
<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none"><span style="font-size: 14.5667px">&nbsp;</span><span style="font-size: 14.5667px">hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n kết c&aacute;c trại ở b&igrave;nh định n&ecirc;n c&oacute; nguồn cung dồi d&agrave;o gi&aacute; rẻ chim ra r&agrave;ng chất lượng cao trọng lượng từ 350-500g/con.bồ c&acirc;u ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p lai</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none"><span style="font-size: 14.5667px">chỉ nhận đơn h&agrave;ng lớn hơn 50 cặp/th&aacute;ng trở l&ecirc;n</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none"><span style="font-size: 14.5667px">gi&aacute; từ 80k/cặp đ&atilde; l&agrave;m thịt đ&oacute;ng g&oacute;i sẵn rất tiện lợi</span></li></ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin . h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c . &nbsp;vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : &nbsp;li&ecirc;n hệ&nbsp;<em style="font-style: inherit">nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương</em></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><em style="font-style: inherit">chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><em style="font-style: inherit">chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 400 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ</em></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><em style="font-style: inherit">Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u</em></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p> &nbsp;<br /><img border="0" alt="Cần b&aacute;n bồ chim bồ c&acirc;u thịt 80kcặp trại bồ c&acirc;u tăng long 2 giao h&agrave;ng cả nước" title="Cần b&aacute;n bồ chim bồ c&acirc;u thịt 80kcặp trại bồ c&acirc;u tăng long 2 giao h&agrave;ng cả nước" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1147237/201304205134_1360126610_479576985_2_can_b.jpg" /> <br /><br /><img border="0" alt="Cần b&aacute;n bồ chim bồ c&acirc;u thịt 80kcặp trại bồ c&acirc;u tăng long 2 giao h&agrave;ng cả nước" title="Cần b&aacute;n bồ chim bồ c&acirc;u thịt 80kcặp trại bồ c&acirc;u tăng long 2 giao h&agrave;ng cả nước" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1147237/201304205155_1360126610_479576985_1_hinh_.jpg" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
- Địa chỉ: Tam quan bắc – hoài nhơn – bình định
- Điện thoại: 0978462182 - Fax:
- email: haytinanh_2012@yahoo.com
 

TamCuChi

Lữ khách
#2
nguồn cung dồi dào giá rẻ chim ra ràng chất lượng cao trọng lượng từ 350-500g/con.bồ câu pháp

Pháp thuần loại nào vậy? đang quan tâm xin thêm hình bác nhé
 

duc pham

Lữ khách
#3
thân gởi anh

anh cần loại nào bên em chủ yếu là pháp loại nâu to con anh liên hệ đi nếu được em sẽ giao hàng em đang làm ở thành phố . ngoài em nhiều người nuôi thi trị trường hạn chế nên giá rẻ .