Cần bán cá Điêu Hồng giống

  • Thread starter Trại cá Anh Diệp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại cá Anh Diệp
- Địa chỉ: Cồn Mỹ Thuận, an nhơn,châu thành, Đtháp
- Tel, Fax: 0673 614145. 0907 548 466 Gặp anh Diệp
- Email: buingocthanhst@yahoo.com.vn
================================

Trại cá giống chúng tôi gần sông Mỹ Thuận. Hiện đang cần bán số lượng lớn giống cá điêu hồng đạt chuẩn từ 40 con đến 55 con/kg. Quý đơn vị hay cá nhân có nhu cầu nuôi cá thịt, liên hệ chúng tôi, gặp anh Diệp Đt: 0907 548 466
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top