Cần Bán Cá Trê Thương Phẩm

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng văn Năm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương văn Năm

Guest
#1
<p>Cần b&aacute;n khoản 04 tấn c&aacute; tr&ecirc; thương phẩm loại 3-4 con/kg. tại thị x&atilde; Thủ Dầu 1,tĩnh B&igrave;nh Dương</p><p>&nbsp; số điện thoại li&ecirc;n hệ : Năm 0989527897.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương văn Năm
- Địa chỉ: 139-Nguyễn Văn Khạ-thị trấn CỦ CHI - huyện CỦ CHI -Tp,HỒ CHÍ MINH
- Điện thoại: 0989527897 - Fax: 0909544529
- email: nam_truongvan@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx