Cần bán Cao lanh và quặng Sắt

  • Thread starter Nguyen Duc Tung 19
  • Ngày gửi
Nguyen Duc Tung 19

Nguyen Duc Tung 19

Lữ khách
Mình ở Phú Thọ, có sẵn sản phẩm Cao lanh cả thô và sau lọc hàm lượng nhôm ô xít (Al2O3) từ 28% đến 45% và quặng sắt (ô xít sắt từ Fe3O4) hàm lượng sắt từ 60 đến 64 độ.
Số điện thoại liên hệ: 0911.515.995
 
Địa chỉ
Việt Trì - Phú Thọ
Số điện thoại
0911515995

Quảng cáo

Top