Cần bán chồn, chim lele, kỳ đà, giao hàng HCM, lân cận HCM, Lâm Đồng

  • Thread starter huonghuong88
  • Ngày gửi
H

huonghuong88

Guest
#1
<p>&nbsp; &nbsp; Cung cấp chồn, kỳ đ&agrave;, chim le le giống hoặc thịt, gi&aacute; gốc tại trang trại, c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ : Hường 0935091028</p><p>C&oacute; thể giao h&agrave;ng c&aacute;c tỉnh L&acirc;m Đồng, HCM, c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận HCM <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hường
- Địa chỉ: Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 0935091028 - Fax:
- email: huonghuong88@ymail.com
 

Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#5
chominh gia ki da hoa dưới 500g nhé
 

Đối tácTop