Cần bán Gà Rừng rặc (F2) tại Cần Thơ

#1
Do đam m&ecirc; nu&ocirc;i g&agrave; n&ecirc;n m&igrave;nh cố gắn t&igrave;m nu&ocirc;i cho bằng được giống g&agrave; Rừng.<br /> Hiện mới lai giống được mười mấy con, nhưng do đang cần tiền n&ecirc;n định b&aacute;n v&agrave;i con g&agrave; con.<br /> Hiện đang cần b&aacute;n g&agrave; 2 th&aacute;ng tuổi, 4 con (3 trống 1 m&aacute;y).<br /> Gi&aacute; 1 con l&agrave; 200k.<br /> M&igrave;nh ở Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, cầu B&agrave; Bộ v&agrave;o 2km (gần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Ch&acirc;u).<br /> Anh em n&agrave;o ngo&agrave;i tỉnh m&igrave;nh c&oacute; thể gửi xe, anh em ra bến xe nhận g&agrave;. <br /> ĐT: 0925 735 446 m&igrave;nh t&ecirc;n H. Mến 26t.<br /> Email: <a href="mailto:thietkecantho@yahoo.com.vn">thietkecantho@yahoo.com.vn</a><br /> Skype: hoangmen_pc<br /> Website: thietkecantho.net<br /> Anh em nhớ up phụ nha, m&igrave;nh sẽ trả lễ 100%.<br /> C&aacute;m ơn anh em đ&atilde; đọc tin!<br /> Tr&acirc;n trọng!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thietkecantho
- Địa chỉ: Q. Ninh Kieu, TP. Can Tho
- Điện thoại: 0925735446 - Fax:
- email: thietkecantho@yahoo.com.vn
 

HvsT.GC

Thành viên mới
#2
up phụ...... cho vài tấm hình các em nó luôn đi anh, đang quan tâm tới gà rừng
 
#3
up phụ...... cho vài tấm hình các em nó luôn đi anh, đang quan tâm tới gà rừng
Hình gà con 2 tháng thì chưa chụp, chiều này mình sẽ chụp rồi úp sau.
Giờ chỉ có hình gà bố mẹ và gà con lúc nó mới 7 ngày để úp lên cho anh em xem thử

up phụ...... cho vài tấm hình các em nó luôn đi anh, đang quan tâm tới gà rừng
Hình gà con 2 tháng thì chưa chụp, chiều này mình sẽ chụp rồi úp sau.
Giờ chỉ có hình gà bố mẹ và gà con lúc nó mới 7 ngày để úp lên cho anh em xem thử

up phụ...... cho vài tấm hình các em nó luôn đi anh, đang quan tâm tới gà rừng
Hình gà con 2 tháng thì chưa chụp, chiều này mình sẽ chụp rồi úp sau.
Giờ chỉ có hình gà bố mẹ và gà con lúc nó mới 7 ngày để úp lên cho anh em xem thử

--------


up phụ...... cho vài tấm hình các em nó luôn đi anh, đang quan tâm tới gà rừng

--------

up phụ...... cho vài tấm hình các em nó luôn đi anh, đang quan tâm tới gà rừng


 
Last edited:
#4
Do đang cần tiền nên định bán toàn bộ số gà hiện có.
Gà bố mẹ 4 con (1 trống 3 máy), gà 2 tháng tuổi 4 con (3 trống 1 máy).

Con trống F1: 800k

Gà máy (đang ấp 8 trứng 1 tuần nữa là nỡ): giá máy + 8trung (bố F1, mẹ F2 lai gà Mỹ nhẹ): 1 tr

Máy F2 (lai tre lai nhẹ thôi, gà này mình mua giống trên Bình Phước, 1 đang đẻ được 2 trứng, 1 đang kêu ổ) giá: 600k và 700k

Giá gà con là 250k/ 1 con trống (3 trống), 200k/ 1 con máy.


Mình ở Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, cầu Bà Bộ vào 2km (gần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu).
Anh em nào ngoài tỉnh mình có thể gửi xe, anh em ra bến xe nhận gà.
ĐT: 0925 735 446 mình tên H. Mến 26t.
Email: thietkecantho@yahoo.com.vn
Skype: hoangmen_pc
Website: thietkecantho.net
Anh em nhớ up phụ nha, mình sẽ trả lễ 100%.
Cám ơn anh em đã đọc tin!
Trân trọng!