CẦN BÁN GẤP MÁY TÁCH MÀU NÔNG SẢN

  • Thread starter Nguyá»…n Đoàn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đoàn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đoàn
- Địa chỉ: 521/69g cmt8, F.13, Q.10
- Tel, Fax: 0918413951
- email: TANNAMTRUNG@YAHOO.COM
================================

<strong><font face="Calibri">Thay đổi c&ocirc;ng nghệ t&aacute;ch m&agrave;u EXCEL Series ti&ecirc;n tiến nhất, cần b&aacute;n gấp m&aacute;y t&aacute;ch m&agrave;u gạo, c&agrave; ph&ecirc;, đậu xanh lột vỏ của YAMATEC, SATAKE &ndash; Nhật, DAEWON- H&agrave;n Quốc. Loại m&aacute;y lớn nhất c&ograve;n mới đến 90%, gi&aacute; 20.000 USD - 50.000 USD <br /></font></strong><strong><font face="Calibri">Li&ecirc;n hệ: Nguyễn Đo&agrave;n<br /></font></strong><strong><font face="Calibri">Mobile: 0918413951<br /></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top