Cần bán hạt giống cây kè bạc-hạt to, thuần chủng,giá chỉ 3000đ/hạt!

  • Thread starter lethanhan1001
  • Ngày gửi
L

lethanhan1001

Lữ khách
#1
<p><font size="1">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n phấn phối hạt giống v&agrave; c&acirc;y con C&acirc;y K&egrave; bạc c&oacute; <span class="st"><em>T&ecirc;n khoa học</em>: Bismarckia nobilis, hạt thuần chủng</span> chất lượng cao, gi&aacute; cả cạnh tranh.<br /><br />Hiện tại , vườn nh&agrave; c&oacute; 8 c&acirc;y K&egrave; Bạc được 10 năm tuổi, chất lượng tr&aacute;i rất tốt, k&iacute;ch thước 4-6 cm đều nhau, v&ograve;ng bụng khoảng 10-12cm, tr&aacute;i ch&iacute;n tự nhi&ecirc;n, gi&agrave; rụng mới nhặt v&agrave;o nh&agrave; n&ecirc;n tỷ lệ nảy mầm &gt;90%( ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn c&aacute;ch ươm c&acirc;y v&agrave; tặng k&egrave;m thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch ươm mầm khi mua)<br /><br />Ngo&agrave;i khả năng trồng l&agrave;m c&acirc;y cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu Thương mại, Biệt thự, Nh&agrave; ở, c&acirc;y&nbsp; K&egrave; Bạc c&oacute; thể trồng chậu l&agrave;m <br />c&acirc;y cảnh trong nh&agrave; rất đẹp lại tốt cho Phong thuỷ nh&agrave; ở, mang nhiều may mắn đến cho gia chủ.<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ph&acirc;n phối ở nhiều tỉnh l&acirc;n cận : Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, Đồng Th&aacute;p, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, Vũng T&agrave;u.... v&agrave; đ&oacute;ng h&agrave;ng gửi c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</font></p><p><font size="2"><span style="font-weight: bold">Xin li&ecirc;n hệ anh An ĐT : 0918.279.118</span> </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thành Ân
- Địa chỉ: 141 Hàm Nghi, Q1,HCM
- Điện thoại: 0918279118 - Fax:
- email: lethanhan118@gmail.com
 

tracryum

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#3
Cạnh tranh thì đâu nhất thiết phải copy nguyên văn câu chữ của nhau làm gì.
 
lethanhan

lethanhan

Thành viên gắn bó
#6
Trồng cây xanh là gieo Phước báu rất lớn cho cuộc đời vì cung cấp oxy sạch làm cho môi trường không khí trong lành !
 
lethanhan

lethanhan

Thành viên gắn bó
#7
Hãy trồng nhiều cây xanh để môi trường sống thêm trong lành!
 
lethanhan

lethanhan

Thành viên gắn bó
#8
Hãy trồng nhiều cây xanh để môi trường sống thêm trong lành!
 

Đối tácTop