Cần bán hoặc sang đàn gà đông tảo, chim trĩ

#1
Kẹt tiền - Cần bán hoặc sang đàn gà đông tảo (~50 con), có bán lẻ, giá cả thương lượng thuận mua vừa bán (vì mình không định giá được)!
Đây là hình gà ở nhà mình!Có đàn chim trĩ đỏ 10 con cũng cần bán luôn:


Liên hệ: A. Bửu - 0989.977.681 (Củ Chi, Hồ Chí Minh)