can ban mokara

  • Thread starter vo van nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vo van nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo van nam
- Địa chỉ: 67/50/10 Bo Bao Tan Thang, P.Son Ky, Q.Tan Phu,TPHCM
- Tel, Fax: 0908404789 ::: FaX
- email: vonam1974@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman">Can </font>ba&ugrave;n 2000 go&ugrave;c mokara &ntilde;o&ucirc; la&ugrave; qua&euml;t ca&acirc;y ma&auml;p kho&ucirc;e &ntilde;ang an hoa. Cay &nbsp;ngon da&oslash;i 50cm &ndash; 60cm gia&ugrave; ba&ugrave;n: 50.000&ntilde;/ca&acirc;y<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top