CẦN BÁN NGÔ SẮN làm thức ăn gia súc

  • Thread starter Cổ phần XNK TM VILIMEX
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cổ phần XNK TM VILIMEX

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cổ phần XNK TM VILIMEX
- Địa chỉ: Vinh, Nghệ An
- Tel, Fax: 0915670345 ::: FaX
- Email: trang_v1@yahoo.com
================================

<p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SẲN PH&Acirc;M NG&Ocirc; , SẮN&nbsp;D&Ugrave;NG ĐỂ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA S&Uacute;C. H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG TỐT, KHO TẠI NGHỆ AN. LI&Ecirc;N HỆ MS TRANG:0915670345</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top