can ban thuc pham va gia cam

  • Thread starter cong ty thuc pham phuc thinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cong ty thuc pham phuc thinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cong ty thuc pham phuc thinh
- Địa chỉ: bac hong -dong anh -ha noi
- Tel, Fax: mobile: 01692312898
- Email: leluan28@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>Ch&uacute;ng toi la co so hang dau tren to&agrave;n dia ban mien bac.chuyen san xuat va cung ung thuc pham <font color="#000000">sach</font>,thit gia suc gia cam voi so luong lon cho cac: bep an ,nha hang ,khach san ,sieu thi va cac dai ly tieu thu ...tren dia ban HA NOI va cac tinh l&acirc;n cận.Cong ty duoc dau tu cong nghe su ly hien cua NHAT BAN he thong xu ly bằng ozon,tia cuc tim,song sieu cao tan...Nham dem lai san pham tot nhat va gia ca hop ly nhat toi&nbsp;nguoi tieu dung.Hiện tai cong ty dang can mo rong cac điểm tieu thụ san pham.</strong></p><p><strong><font color="#ff0000">VAY CHUNG TOI XIN GUI LOI MỜI TỚI CAC&nbsp; TOI CAC ĐƠN VỊ C&Aacute; NH&Acirc;N V&Agrave; DOANH NGHIỆP C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I!</font></strong></p><p><strong><font color="#6633cc">CONG TY THUC PHAM PHUC THINH</font></strong></p><p><strong><font color="#6633cc">DC:BẮC HỒNG -Đ&Ocirc;NG ANH -H&Agrave; NỘI</font></strong></p><p><strong><font color="#6633cc">DT:01692312898</font></strong></p><p><strong><font color="#6633cc">Email:leluan28@yahoo.com.vn</font></strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top