cần bán

Tôi đang nuôi đàn bò thịt được hơn năm tại Phụng Hiệp - Hậu Giang, do điều kiện không nuôi tiếp các Bác có nhu cầu nuôi tôi bán lại cả đàn giá dể mua. ĐT 0918580138 Hớn
 

Quảng cáo

Top