Thảo luận cần cách làm đệm lót sinh học

Fonxtg

Thành viên mới
Cách làm đệm lót sinh học và phân hữu cơ bác có thể tìm hiểu trên google.. có rất nhiều trang đề cập đến.
Còn riêng em cho bác lời khuyên là đệm lót sinh học tuy có nhiều lợi nhưng trong cái lợi đó vẫn có hại. Vấn đề của đệm lót là bị ẩm sẽ hư hoặc sẽ sinh nhiệt cao vào mùa nắng, hay chính trong đệm lót có thể tồn tại những mầm bệnh cho gà.. nếu xảy ra dịch bác lại tốn công và tiền thay đệm lót khác.
Vì thế đến nay em vẫn không ưa đệm lót sinh học cho lắm, chuông nuôi của em được làm sạch bằng nước và nước thải sẻ được sử lý qua hầm tự hoại đảm bảo không gây ô nhiêm môi trường và mầm bệnh tồn lưu. Tuy vốn đầu tư cao và sẽ lạnh vào buổi sáng và mùa đồng nhưng sẽ không tốn công và chi phí khi có dich bệnh xảy ra.
 

LeMinhChau

Thành viên mới
Cách làm đệm lót sinh học và phân hữu cơ bác có thể tìm hiểu trên google.. có rất nhiều trang đề cập đến.
Còn riêng em cho bác lời khuyên là đệm lót sinh học tuy có nhiều lợi nhưng trong cái lợi đó vẫn có hại. Vấn đề của đệm lót là bị ẩm sẽ hư hoặc sẽ sinh nhiệt cao vào mùa nắng, hay chính trong đệm lót có thể tồn tại những mầm bệnh cho gà.. nếu xảy ra dịch bác lại tốn công và tiền thay đệm lót khác.
Vì thế đến nay em vẫn không ưa đệm lót sinh học cho lắm, chuông nuôi của em được làm sạch bằng nước và nước thải sẻ được sử lý qua hầm tự hoại đảm bảo không gây ô nhiêm môi trường và mầm bệnh tồn lưu. Tuy vốn đầu tư cao và sẽ lạnh vào buổi sáng và mùa đồng nhưng sẽ không tốn công và chi phí khi có dich bệnh xảy ra.
Vậy phải xây hầm tự hoại như mấy hầm Vệ sinh à nhưng nó có thoát khí gây ô nhiễm không
 

Fonxtg

Thành viên mới
Vậy phải xây hầm tự hoại như mấy hầm Vệ sinh à nhưng nó có thoát khí gây ô nhiễm không
về khí thì đương nhiên sẽ có, nhưng không ô nhiêm bằng mùi CH4 phát ra ngay từ đệm lót sinh học. nó phân giải ngay trong môi trường chăn nuôi của bác chứ chẳng giống hầm tự hoại sẽ phát tán ngầm vào hệ thực vật xung quanh hoặc trực tiếp qua những lần xả. mà bộ bác nuôi mấy chục ngàn con hay sợ cái vụ khí :eek::eek::eek::eek:
 

Quảng cáo

Top