Cần gấp: nhà cung cấp hành số lượng lớn

Đối tác của Vina Agri cần mua gấp hành khô số lượng lớn
3,500 (ba ngàn năm trăm) tấn, hợp đồn lâu dài
Báo giá CIF đến cảng Kolkata - Ấn Độ
Thời hạn chốt báo giá: 2 ngày kể từ 8:30 ngày 19/08.

Thân mời đối tác có năng lực cung cấp, liên hệ:
Hotline: +84/908.897.280 - Email: vinagri@hotmail.com

Đăng tin: Huy Nguyen - Vina Agri
 




Top