Cần giúp đỡ gấp!

  • Thread starter Đặng Đức Tuấn
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Đức Tuấn
- Địa chỉ:
- Tel, Fax:
- Email: ddt_2711@yahoo.com
================================

Tôi là sinh viên ngành quản lý môi trường và đang học môn Đánh giá tác động môi trường. Do yêu cầu môn học nên tôi cần tìm một vài dự án về nuôi trồng thủy sản ven biển với thông tin chi tiết của dự án này. Kính mong ban quản trị giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt môn học! Xin chân thành cảm ơn!
 
Back
Top