Thảo luận cần hợp tác nuôi vịt siêu thịt tại đồng nai

như tiêu đề trên mình cần hợp tác với ai đang chăn nuôi vịt siêu thịt Grimaud tại đồng nai nuôi thử nghiệm 1000c vịt sử dụng cám tự trộn có giá thành khoảng 4500d-5000d/kg cám .
nội dung hợp tác :1000c vịt giống thì bên hợp tác bỏ tiền .
- tổng số tiền cám thì mỗi bên chịu 50% tiền mua cám
-lợi nhuận thu được(hoặc thất bại ) thì chia theo tỉ lệ đóng góp của mỗi bên
-thời gian hợp tác dự kiến :tháng 2 năm 2016
 
Last edited:
như tiêu đề trên mình cần hợp tác với ai đang chăn nuôi vịt siêu thịt Grimaud tại đồng nai nuôi thử nghiệm 1000c vịt sử dụng cám tự trộn có giá thành khoảng 4500d-5000d/kg cám .
nội dung hợp tác :1000c vịt giống thì bên hợp tác bỏ tiền .
- tổng số tiền cám thì mỗi bên chịu 50% tiền mua cám
-lợi nhuận thu được(hoặc thất bại ) thì chia theo tỉ lệ đóng góp của mỗi bên
-thời gian hợp tác dự kiến :tháng 2 năm 2016
Tiền giang được ko ban?
 
như tiêu đề trên mình cần hợp tác với ai đang chăn nuôi vịt siêu thịt Grimaud tại đồng nai nuôi thử nghiệm 1000c vịt sử dụng cám tự trộn có giá thành khoảng 4500d-5000d/kg cám .
nội dung hợp tác :1000c vịt giống thì bên hợp tác bỏ tiền .
- tổng số tiền cám thì mỗi bên chịu 50% tiền mua cám
-lợi nhuận thu được(hoặc thất bại ) thì chia theo tỉ lệ đóng góp của mỗi bên
-thời gian hợp tác dự kiến :tháng 2 năm 2016
mình ở đồng nai, muốn hợp tác với bạn thì làm sao, thử nghiệm trên 1000 con thì hơi nhiều, 500 con thì hợp lý hơn.
 
Cung cấp vịt giống Thương phẩm GRIMAUd dòng STAR 53 :ĐC tổ 13 ấp 3 vĩnh tân,vĩnh cửu, đồng nai sdt 01696425267 dao hàng đi các tỉnh thành miền nam. giá cả thỏa thuận.
 
như tiêu đề trên mình cần hợp tác với ai đang chăn nuôi vịt siêu thịt Grimaud tại đồng nai nuôi thử nghiệm 1000c vịt sử dụng cám tự trộn có giá thành khoảng 4500d-5000d/kg cám .
nội dung hợp tác :1000c vịt giống thì bên hợp tác bỏ tiền .
- tổng số tiền cám thì mỗi bên chịu 50% tiền mua cám
-lợi nhuận thu được(hoặc thất bại ) thì chia theo tỉ lệ đóng góp của mỗi bên
-thời gian hợp tác dự kiến :tháng 2 năm 2016
Minh o xuan loc dang nuoi 2000. By h muon hop tac thi sao[/QUO
Bác cho minh hỏi nuôi giống vịt siêu thịt này (GRIMAUD) theo mô hình trang trại, thì thời gian nào trong năm thả giống thì thuận lợi nhất
 
Back
Top