Thảo luận Cần hợp tác trồng cam

  • Thread starter NNND
  • Ngày gửi
Nhà có 3,5ha đất đỏ bazan tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai. Cần hợp tác với ae có kinh nghiệp trồng cam. Ae nào quan tâm xin liên hệ với Phong, SĐT: 0903758599
 
Back
Top