Thảo luận cần hướng dẫn làm đệm lót sinh học

Mình cần làm đệm lót sinh học cho chăn nuôi gà và làm phân hữu cơ từ đệm lót sinh học, ai có kinh nghiệm, vui lòng chỉ giùm mình
 

làm giàu từ đâu ?

Có kinh nghiệm
Nếu muốn làm, hoặc biết việc gì, hãy tìm hiểu, nghiên cứu về nó trước qua internet, sách báo, vấn đề gì không hiểu hãy đi hỏi người khác, vấn đề bạn nêu có trên mạng đầy ra, đếch ai rảnh hơi mà đi viết lại cho bạn nữa, xin lỗi thô nhưng thật.
 

LeMinhChau

Thành viên mới
Nếu muốn làm, hoặc biết việc gì, hãy tìm hiểu, nghiên cứu về nó trước qua internet, sách báo, vấn đề gì không hiểu hãy đi hỏi người khác, vấn đề bạn nêu có trên mạng đầy ra, đếch ai rảnh hơi mà đi viết lại cho bạn nữa, xin lỗi thô nhưng thật.
Rảnh rỗi phá đám
 

Quảng cáo

Top