Cần mô hình chăn nuôi heo rừng

  • Thread starter Hoang Thai minh
  • Ngày gửi
Em đang tính nuôi heo rừng mà không biết chuồng trại ra sao. Nhờ các bác hỗ trợ về sơ đồ chuồng trại giùm em với.
 Quảng cáoTop