Thảo luận Cần mọi người giúp đỡ(đất ruộng)

Hiện tại Mình ở bình định...nhà mình đang có 4 sào đất ruộng(trồng lúa) hiện tại mình đang muốn bỏ ra 2 sào để trồng la gim,mọi người cho minh xin ý kiến nên trồng cây gì.thank...mình thì mình đang định trồng cây đậu bắp có được ko mọi người..(đất ruộng sìn ạk).
 

dongdoiconnguoi

đời là bể khổ,đời là đau
Nếu ruộng khô thì bạn lên luống trồng thì dc..ruộng sìn mà fèn trồng ko dc đâu
 

Quảng cáo

Top