Thảo luận Cần mọi người giúp đỡ(đất ruộng)

Hiện tại Mình ở bình định...nhà mình đang có 4 sào đất ruộng(trồng lúa) hiện tại mình đang muốn bỏ ra 2 sào để trồng la gim,mọi người cho minh xin ý kiến nên trồng cây gì.thank...mình thì mình đang định trồng cây đậu bắp có được ko mọi người..(đất ruộng sìn ạk).
 
Top