Cần mua cây sầu riêng, măng cụt, quế, tre lấy măng

  • Thread starter Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nam
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: trngnam@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i đang cần mua c&aacute;c&nbsp;loại c&acirc;y sầu ri&ecirc;ng, măng cụt, quế, tre lấy măng, c&acirc;y c&agrave;ng lớn c&agrave;ng tốt, kh&ocirc;ng cần c&acirc;y chất lượng tốt, chỉ cần sống được&nbsp;v&igrave; mua trồng đền b&ugrave; :)&nbsp;</p><p>Li&ecirc;n hệ: Nam 0905.603031</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top