cần mua con giống sâu superworm về nuôi

  • Thread starter ran moi da nang
  • Ngày gửi
R

ran moi da nang

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;</p><p>Như ti&ecirc;u đề tui đ&atilde; đăng, tui cần mua gi&ocirc;ng s&acirc;u superworm &nbsp;về nu&ocirc;i tại đ&agrave; nẵng.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; giống cung cấp vui l&ograve;ng alo cho t&ocirc;i theo số dt 0919.00.1090.</p><p>&nbsp;thank.</p><p>&nbsp;nếu &nbsp;gần đ&agrave; nẵng l&agrave; tốt nhất, ở s&agrave;i g&ograve;n cũng được.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen duc nham
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0919001090 - Fax:
- email: daobuocgiangho@gmail.com
 

Đối tácTop