Can mua ga loi giong

#1
Minh can mua 1 hoac 2 cap ga loi ve nuoi. Ai o Ben Tre co ban vui long email lai cho minh. Xin cam on

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vo thanh trung
- Địa chỉ: Ben tre
- Điện thoại: - Fax:
- email: Nuoidongvathoangda@gmail.com
 

Top