Cần mua giống cây Lâm nghiệp

tan4t

Lữ khách
#1
<p><font size="2">T&ocirc;i đang triển khai dự &aacute;n N&ocirc;ng trại tại Đ&agrave; Nẵng cần mua một số loại giống dưới đ&acirc;y:</font></p><p><font size="2">1. C&acirc;y sưa&nbsp;đỏ&nbsp;con (trắc thối): 3.000 c&acirc;y</font></p><p><font size="2">2. C&acirc;y H&ocirc;ng (<span style="background: yellow; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-highlight: yellow; mso-font-width: 99%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-weight: bold">Paulownia</span>): 4.000 C&acirc;y</font></p><p><font size="2">3. C&acirc;y x&agrave; cừ: 4.000 C&acirc;y</font></p><p><font size="2">4. C&acirc;y Tuếch: 4.000 C&acirc;y</font></p><p><font size="2">5. Xoan đ&agrave;o: 4.000 C&acirc;y</font></p><p><font size="2">6. Gi&aacute;ng Hương: 3000 C&acirc;y</font></p><p><font size="2">7. Th&ocirc;ng đu&ocirc;i ngựa: 2000 C&acirc;y</font></p><p><font size="2">Xin vui l&ograve;ng b&aacute;o gi&aacute; vận chuyển tới đ&agrave; nẵng, c&oacute; ghi r&otilde; số tuổi (hoặc th&aacute;ng) của c&acirc;y giống.</font></p><p><font size="2">Vui l&ograve;ng gửi b&aacute;o gi&aacute; đến: <a href="mailto:tan.nv@4tco.vn">tan.nv@4tco.vn</a>: Dt 0914 226 731</font></p><p><font size="2">P/s: ai c&oacute; b&ograve; giống Lai Sind, Brahman, b&ograve; v&agrave;ng vui l&ograve;ng cho b&aacute;o gi&aacute; lu&ocirc;n</font></p><p><font size="2">Tr&acirc;n trọng cảm ơn</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN TÂN
- Địa chỉ: 23-25 Loseby Son Tra Da Nang
- Điện thoại: 0914226731 - Fax:
- email: tan.nv@4tco.vn
 

haitrang074

Lữ khách
#4
bạn liên hệ cho mình theo số này nhé : 0934.368.089

đt liên hệ 0934.368.089 ms trang . Mình có đầy đủ các giống cây bạn nhé
 

tan4t

Lữ khách
#5
Cần mua giống cỏ Va 06 để trồng trên diện tích 2 hecta, vui lòng cho báo giá vận chuyển đến Đà Nẵng
Liên hệ: 0914 226 731.

Cảm ơn.