Cần mua hạt giống cây giổi xanh (Michelia hypolampra)

vietseed

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vietseed
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0983722028 ::: FaX
- email: caycanhhanoi@gmail.com
================================


Tôi cần mua hạt giống cây giổi xanh (Michelia hypolampra) số lượng không hạn chế, liên hệ: 0983.722.028. Email: caycanhhanoi@gmail.com
 


Last edited:


Top