Giổi xanh

Tên khoa học: Michelia mediocris Dandy
Họ thực vật: Mộc lan (Magnoliaceae)

Vùng trồng - Tây Nguyên
Công dụng:
Gỗ lớn dùng đóng đồ mộc, làm nhà, xây dựng, gỗ xẻ, gỗ dán, chạm khắc.
Kỹ thụât trồng:
Thích hợp ở vùng có nhiệt độ bình quân 20-23 0 C, lượng mưa 2.000 - 2.500m
Độ cao dưới 700m so với mực nước biển
Ưa đất sâu, ẩm, thoát nước, độ phì khá.
Mọc tốt trên đất đỏ, đỏ vàng tầng dày.
Trồng tập trung và phân tán
Hạt giống lấy ở rừng giống chuyển hoá.
Trồng bằng cây con có bầu.
(Nguồn: website Cục Lâm Nghiệp)

Hien nay tôi đang trồng cây giổi xanh mà không biết hiệu quả ra sao. Đã có bác nào trồng thử chưa cho em tham khảo với ah.
 
Top