Xin thông tin trồng gỗ giổi, sao xanh, dầu

  • Thread starter Ththien91
  • Ngày gửi
Các bác ở đây có ai đã trồng cây gỗ giổi hoặc cây gỗ sao xanh, cây gỗ dầu chưa ạ. Nếu có thì cho e xin ít thông tin với.
Mật độ trồng, thời gian có thể thu hoạch.
Em xin cảm ơn
 Quảng cáoTop