Cần mua hạt giống cây Vàng anh (Saraca dives P.)

truong2684

Lữ khách
Tôi đang cần tìm mua hạt giống cây Vàng anh (Saraca dives P.) và cây Đinh.
Ai có hoặc biết thông tin gì về nguồn hạt giống xin cho tôi biết hoặc liên hệ với tôi qua số điện thoại: 0973.853.599 (Nguyễn Văn Trường)
 


vietseed

Lữ khách
Hạt giống cây Bụt Mọc (Taxodium distichum)

Đang cần mua ít hạt cây Bụt Mọc (Taxodium distichum) ai biết ko chỉ giúp với
Tel; 0983.722.028
thank
 


Top