Hợp tác Cần mua hạt thầu dầu số lượng lớn !

xnklvp

Lữ khách
#1
Cty mình hiện cần mua hạt thầu dầu số lượng lớn để làm nguyên liệu sản xuất .
Dưới đây là hình ảnh


Số lượng mua : 500 tấn / tháng
Các cá nhân có nguồn cung cấp vui lòng liên hệ về :

Phone: 0129 772 4991 - Phong
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

Top