Hợp tác Cần mua hạt thầu dầu số lượng lớn !

  • Thread starter xnklvp
  • Ngày gửi
X

xnklvp

Lữ khách
#1
Cty mình hiện cần mua hạt thầu dầu số lượng lớn để làm nguyên liệu sản xuất .
Dưới đây là hình ảnh
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr1.upanh.com%2Fb6.s30.d2%2Fbcaa701b711cf5fc4af64c8b800e0d3b_49918941.castorseed.jpg&hash=26b1b932a3ee71dc0b7b1ebbc2788949
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr9.upanh.com%2Fb4.s33.d3%2Fe1073972d15810eea741bf37812cd5bf_49918949.caythaudau2.jpg&hash=a2adbf47e5920940f883f1f202306e79
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr0.upanh.com%2Fb2.s35.d4%2F3b5228e4a07a55c3091e705345078a9a_49918950.hatthaudau.jpg&hash=7c08c3f1b1d0bb9714c65d345eb23319
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr1.upanh.com%2Fb6.s34.d1%2Fe6fe7cb0b0202a6eb061e5d035cd5dad_49918961.thaudau.jpg&hash=5de89aaae2f8a1fa40611ee06998eaf7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr3.upanh.com%2Fb4.s32.d2%2F7660a5f70a9239b5ba4aa9cbbea4c41f_49918963.thaudaucay.jpg&hash=e74e3304fd6afd0720bef2aef6048bf3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr4.upanh.com%2Fb6.s30.d1%2Fa7c34fca43882d9708f7b48cf3eb7143_49918964.xcafe.jpg&hash=5fd660e07c5480fe673d1783935771e4


Số lượng mua : 500 tấn / tháng
Các cá nhân có nguồn cung cấp vui lòng liên hệ về :

Phone: 0129 772 4991 - Phong
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

Y

Yeunongdan

Thành viên mới
#3
cây này ở VN chưa trồng nhiều đâu anh, nếu a muốn thu mua thì đầu tư trồng và thu mua.
 
N

namchautucongtu

Thành viên mới
#4
Hic, công ty anh mua 500 tấn.tháng thì ở vn em nghĩ là không có. Cây này vẫn được bà con trồng làm thuốc nhưng ít thôi.
 

Đối tác


Top