Cần Mua Máy Nghiền thức ăn cho heo

  • Thread starter LEVANLA
  • Ngày gửi
L

LEVANLA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Chăn Nuôi Là
- Địa chỉ: Ả/9 KHU PHỐ 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0908607531 ::: FaX
- email: vanlavhs@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;T&ocirc;i cần mua m&aacute;y nghiền thức ăn cho heo, c&ocirc;ng suất khoảng 500 kg/giờ. T&ocirc;i muốn biết địa chỉ v&agrave; số điện thoại của đơn vị sản xuất để li&ecirc;n hệ mua m&aacute;y sớm trong tuần n&agrave;y. K&iacute;nh mong qu&yacute; vị chỉ gi&uacute;p.</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.</p><p>L&ecirc; Văn L&agrave;</p><p>email:vanlavhs@yahoo.com.vn</p>
 
Chào anh!
A vui lòng cho biết nguyên liệu nghiền là gì ah, kích thước sản phẩm sau khi nghiền ah ?
A có thể liên hệ với e qua số 0975 717672 ( MAi Phương)
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top