Cần mua Pallet Tre

Anh Tmt

Lữ khách
#1
Hiện nay chúng tôi cần mua pallet Tre phục vụ cho sản xuất. Quí cá nhân và doanh nghiệp có sản phẩm trên, xin vui lòng liên hệ.
Anh (0909122316)
Chân thành cảm ơn