Cần mua phân NPK 13 - 13 - 13

hanghiemvn

Lữ khách
Mình đang cần mua NPK 13-13-13 mà không biết mua ở đâu, ngoài cửa hàng thì bảo hok có . Mình mu khoảng 500kg về dùng thừ nếu được sẽ mua lâu dài
 
Top