Cần mua rắn Rắn khiếm humo,Rắn khiếm vạch hoặc Rắn lác

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#1
Cần mua rắn Rắn khiếm humo,Rắn khiếm vạch hoặc Rắn lác anh em ai có vui lòng liên hệ với mình, cần mua số lượng lớn
Rắn lác

Rắn khiếm vạch

Rắn khiếm humo


yaoo: saleh.phunghoangvu
phone: 0944.117.989 - 0972.282.285
 

Top