Cần mua rắn Rắn khiếm humo,Rắn khiếm vạch hoặc Rắn lác

  • Thread starter Phụng Hoàng Vũ
  • Ngày gửi
Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#1
Cần mua rắn Rắn khiếm humo,Rắn khiếm vạch hoặc Rắn lác anh em ai có vui lòng liên hệ với mình, cần mua số lượng lớn
Rắn lác
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fvncreatures.net%2Fpictures%2Fanimal%2F5024.JPG&hash=5d8fdd5ccf0d649517412eb6a794d1eb

Rắn khiếm vạch
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vncreatures.net%2Fpictures%2Fanimal%2F5002.JPG&hash=d377fab34722ad0a12f767edf01ad6b7

Rắn khiếm humo
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vncreatures.net%2Fpictures%2Fanimal%2F5001.JPG&hash=ed154a8121ffec6c608a59d85ca2f54c


yaoo: saleh.phunghoangvu
phone: 0944.117.989 - 0972.282.285
 

Đối tác


Top