Cần Mua Trăn Giống (Cái)

  • Thread starter Tonny
  • Ngày gửi
T

Tonny

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Khánh Thịnh
- Địa chỉ: 19/32 Khu Phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 091 750 4259
- email:
================================

<p>T&ocirc;i hiện đang c&oacute; một con trăn đực. Muốn mua 1 con trăn c&aacute;i để phối giống. Trọng lượng trăn c&aacute;i khoảng 15 ~ 20kg l&agrave; ok. Ai c&oacute; b&aacute;n trăn giống loại n&agrave;y xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</p><p>Đỗ Kh&aacute;nh Thịnh</p><p>19/32 Khu Phố 5, Hố Nai, Bi&ecirc;n H&ograve;a, Đồng Nai</p><p>Di động: 091 750 4259</p><p>Xin c&aacute;m ơn &amp; Mong tin</p>
 
Back
Top