Cần mua Cần mua trứng chim trĩ

  • Thread starter trang trại c
  • Ngày gửi
T

trang trại c

Lữ khách
#1
Mình ở TP.HCM cần mua ít nhất 100 trứng/lần của chim trĩ đỏ khoang cổ.
Ai có trại nuôi gần TP.HCM thì vui lòng báo dể mình đến xem và mua trực tiếp nha. Đồng thời co giá cụ thể.
Địa chỉ email: trangtraivietphat@gmail.com
Điện thoại: 0903 393 502
Mr. Trần
 

Đối tácTop