Cần mua Cần mua vỏ lụa hạt điều số lượng lớn .

xnklvp

Lữ khách
#1
Chúng tôi cần mua số lượng vỏ lụa hạt điều số lượng lớn .Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp


--------

Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

Last edited:
#2
bạn send tn bao nhiu 1 tấn bạn gởi tới 01644948951 xem thế nào hàng thì nhiều nhưng giá thì xem lại thân
 

xnklvp

Lữ khách
#3
Chúng tôi cần mua số lượng vỏ lụa hạt điều số lượng lớn .Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

xnklvp

Lữ khách
#4
Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp

--------

Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 
Last edited:

xnklvp

Lữ khách
#5
Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

xnklvp

Lữ khách
#6
Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

xnklvp

Lữ khách
#7
Số lượng thu mua : 500 - 1000 tấn / tháng .Thu mua xuyên suốt 12 tháng hoặc ký Hd bao tiêu đầu ra.
Các cá nhân hoặc đối tác có nguồn hàng hoặc giới thiệu giúp .
Mình xin cảm ơn và hậu tạ .
Phone : 0129 772 4991 ( Mr Phong )
Email: xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

sonnhavuon

Lữ khách
#8
Bán võ lụa hạt điều,võ hạt điều đã ép dầu.

VUI LÒNG LIÊN LẠC:

CTY TÂM THIÊN SƠN
0907 246 438
Mail:tamthienson81@gmail.com