Cần nguồn thịt gà phân phối toàn quốc

  • Thread starter Phamviet0126
  • Ngày gửi
Phamviet0126

Phamviet0126

Lữ khách
Hiện mình đang kiếm nguồn cung cấp gà để phân phối toàn quốc. Nguồn ổn định, lâu dài.
Gà nguyên con (gà thả vườn)
Cánh, đùi, ức (các loại)
Khu vực miền Nam
Việt: 0911856440
 
Địa chỉ
Hcm
Số điện thoại
0911856440

Quảng cáoTop