Cần nhập khẩu trái cây để xuất khẩu với khối lượng lớn

  • Thread starter anhntv
  • Ngày gửi
Công ty chúng tôi cần nhập khẩu số lượng lớn Thanh long và măng cụt để xuất khẩu.
Quý vị có nguồn hàng vui lòng liên hệ : Vân Anh 0963107738. Xin cảm ơn
 


vietgiaminhco

Lữ khách
bạn cho cái giá của Thanh long ruột đỏ dc không, mình nhà vườn. Có thể bạn chia thành nhiều loại thanh long chất lượng khác nhau nhưng cứ đưa ra cái giá tốt nhất. vì vườn mình cũng đẹp
 


Top