Cần mua Cần nơi cung cấp nguyên liệu đóng Pallet ổn định

  • Thread starter NhaNong_NhaTrang
  • Ngày gửi
NhaNong_NhaTrang

NhaNong_NhaTrang

Lữ khách
#1
Gửi Qúi nhà cung cấp,
Chúng tôi có nhu cầu cho việc đóng hàng xuất khẩu như sau :
Tràm keo dạng Tấm:
7 phân x 1,8 phân còn mực x 1,2 mét
6 phân x 1,8 phân còn mực x 1,2 mét
7 phân x 1,8 phân còn mực x 1 mét
8 phân x 1,8 phân còn mực x 1,2 mét
4 phân x 9 phân x 1,2 mét
3 phân x 9 phân x 1,2 mét
Giao hàng tại KCN Thuận phát, Đức hòa,Long An.
Mỗi tháng lấy ~ 100 khối, thanh toán ngay khi giao hàng. Qúi nhà cung cấp vui lòng chào giá cạnh tranh và rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài.

--
Tks & best rgd

MR CHIẾN - 0977.8888.37
Email : chienle8837@gmail.com
 

Đối tác


Top