cần thanh lý vườn mai vàng và nguyệt quê

Nam hoang

Lữ khách
#1

mai dảo zin tàn 4m cao hon 4m hoành 80 một cốt
cay này cao 3,5m chua tính chậu hoành 65-70 đế đẹp

nguyệt cao 2,7 m đế đẹp hoành 90tàn cổ gốc đẹp 85 hoànhtrục tứ diện đế đẹp hoành 70
NHÀ EM CO KHOẢNG 100 CÂY MAI LƠN NHỎ MƯỜI HAI CÂY NGUYỆT ĐÃ CẮT BÓNAI SANH NAM ĐIỀN MAI CHIẾU THỦY AI THÍCH THÌ CỨ LIÊN HỆ E XUỐNG XEM TRỰC TIẾP SÔ ĐIÊN THOẠI 01232552976 A NAM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
[DOUBLEPOST=1494423225][/DOUBLEPOST]

Sanh nam điền
Ma chiếu thủy

Mai vang nguyên thuy

 

Thanhngo

Lữ khách
#2

mai dảo zin tàn 4m cao hon 4m hoành 80 một cốt
cay này cao 3,5m chua tính chậu hoành 65-70 đế đẹp

nguyệt cao 2,7 m đế đẹp hoành 90tàn cổ gốc đẹp 85 hoànhtrục tứ diện đế đẹp hoành 70
NHÀ EM CO KHOẢNG 100 CÂY MAI LƠN NHỎ MƯỜI HAI CÂY NGUYỆT ĐÃ CẮT BÓNAI SANH NAM ĐIỀN MAI CHIẾU THỦY AI THÍCH THÌ CỨ LIÊN HỆ E XUỐNG XEM TRỰC TIẾP SÔ ĐIÊN THOẠI 01232552976 A NAM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
[DOUBLEPOST=1494423225][/DOUBLEPOST]

Sanh nam điền
Ma chiếu thủy

Mai vang nguyên thuy

Ở đâu vậy anh? Nếu vậy a cho xin giá của tổng số mai vàng vườn mình luôn đi.