Cần theo một trang trại nuôi gà ta học nghề

Chào các anh chị. Hiện tại em muốn xin vào một trang trại nuoi gà ta thả vườn để học tập nuôi gà khoảng một vài tháng. Em muốn xin làm nhân viên trong trang trại. Em không cần lương chỉ muốn học hỏi và phụ giúp việc trong trang trại. Anh chị nào ở TP HCM hoặt gần HCM có thể thu nhận em với.
 


Last edited:


Back
Top