Cần tìm hiểu địa điểm thu mua tinh dầu sả

Le viet2

Lữ khách
#1
Ai cho minh biết địa điểm thu mua tinh dầu sả ở đâu được không..minh muốn sản xuat tinh dầu mà k tìm được đầu ra...